Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego od 100 lat. Naszym celem jest wspieranie dzieci niepełnosprawnych oraz rodzin najbiedniejszych. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dziecka z opiekunem oraz wiele wydarzeń kulturalnych m. in. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzimy także placówkę wsparcia dziennego - Świetlicę dla ok. 100 uczestników.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego, które prowadzi działalność na rzecz dzieci już 100 lat w oparciu o środki pochodzące od ludzi dobrej woli, zakładów pracy oraz darowizn. W skali kraju prowadzimy różnorodną działalność mającą na celu pomoc dzieciom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim potrzebującym. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski. Koordynuje działalność 30 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 5 Koła Specjalistyczne (4 Koła pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz jedno Koło zrzeszające rodziny zastępcze).

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

4
7
0
3

.

8
4

Adres fundacji:

37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3

Telefon kontaktowy

166783382

Adres e-mail:

tpd@o2.pl

NIP:

795-10-58-592