Informacje o fundacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego od 100 lat. Naszym celem jest wspieranie dzieci niepełnosprawnych oraz rodzin najbiedniejszych. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dziecka z opiekunem oraz wiele wydarzeń kulturalnych m. in. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzimy także placówkę wsparcia dziennego - Świetlicę dla ok. 100 uczestników.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego, które prowadzi działalność na rzecz dzieci już 100 lat w oparciu o środki pochodzące od ludzi dobrej woli, zakładów pracy oraz darowizn. W skali kraju prowadzimy różnorodną działalność mającą na celu pomoc dzieciom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim potrzebującym. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski. Koordynuje działalność 30 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 5 Koła Specjalistyczne (4 Koła pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz jedno Koło zrzeszające rodziny zastępcze).

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

4
7
0
3

.

8
4

Patrycja M. (12-12-2019)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział...

9.20 zł
Ewa G. (13-01-2020)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział...

3.80 zł
Ewa G. (13-01-2020)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział...

2.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3

NIP: 795-10-58-592

Tel./fax: 166783382

Adres e-mail: tpd@o2.pl


Jak pomagamy?


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu: - prowadzi m.in. Placówkę Wsparcia Dziennego (Świetlicę TPD „Przystań”) dla dzieci na Osiedlu Kazanów gdzie opieką obejmuje około 100 uczestników, - wspiera rodziny zastępcze, - organizuje wiele imprez dla dzieci np. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, - prowadzi programy profilaktyczne oraz zajęcia i terapię dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, - organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności, - prowadzi zbiórkę publiczną do puszek, która pozwala na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, - każdego roku organizuje wypoczynek letni dla około 1500 uczestników w następujących formach: kolonie wypoczynkowe, turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem, wczasy rodzinne, wyjazdy zagraniczne, obozy młodzieżowe, półkolonie itp., - w naszych strukturach funkcjonuje społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży, podopiecznych naszego Towarzystwa, w szczególności na: indywidualną pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednym, podopiecznych świetlic TPD w tym: zakup leków, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację w tym komunikacją publiczną lub zwrot za paliwo, organizację imprez kulturalnych, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, organizację wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD.