Informacje o fundacji

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji. Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.
W szczególności chcemy wspierać rodzinę poprzez: - indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika; - pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia; - pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych; - propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego; - propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny; - reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”; - organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży, organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym. Organizujemy: - kolonie integracyjne dla dzieci - pikniki i warsztaty - edukacyjne spotkania z rodzicami - szkolenia i warsztaty - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia z oligofrenopedagogiem - konsultacje
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

2
0
4
8

.

6
0

Anna Z. (18-10-2019)

Wielkie Serce dla Dzieci

11.20 zł
Anna Z. (03-12-2019)

Wielkie Serce dla Dzieci

8.10 zł
Urszula L. (20-01-2020)

Wielkie Serce dla Dzieci

4.40 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 38-400 Krosno, Kopalniana 2

NIP: 6842645700

Tel./fax: 533 211 555

Adres e-mail: biuro@fundacjawielkieserce.org


Jak pomagamy?


Czym się zajmujemy? W szczególności chcemy wspierać rodzinę poprzez: - indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika; - pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia; - pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych; - propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego; - propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny; - reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”; - organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży, organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym. Organizujemy: - kolonie integracyjne dla dzieci - pikniki i warsztaty - edukacyjne spotkania z rodzicami - szkolenia i warsztaty - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia z oligofrenopedagogiem - konsultacje