Informacje o fundacji

Fundacja „Wspólnym szlakiem” została powołana, aby pomagać ludziom wykluczonym społecznie oraz niepełnosprawnym.

Pomysł, aby powołać fundację powstał w naszych sercach, kiedy w naszym otoczeniu zaczęły pojawiać się osoby, które potrzebują pomocy w różnych aspektach życia. Zastanawialiśmy się jak jesteśmy w stanie pomóc tym ludziom. Początkowo fundacja miała być dedykowana wyłącznie osobom dotkniętym autyzmem i chorobą aspergera. Plan jednak uległ modyfikacji, kiedy pojawił się Norbert, młody człowiek ze stwardnieniem rozsianym. Zaczął opowiadać o chorobie i wszystkich problemach z tym związanych. O tym jak trudno poradzić sobie z diagnozą nieuleczalnej choroby i jak ciężki potrafi być każdy kolejny dzień. Jednocześnie powiedział : - jak nie mam „rzutów” to żyję według zasady „hulaj duszo piekła nie ma”. Według niego największą barierą wykluczającą z życia społecznego osoby niepełnosprawne jest brak miejsc, instytucji zrzeszających tych ludzi. Chcemy to zmienić poprzez wprowadzenie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych i rekreacyjnych. Naszym pragnieniem jest to, aby każdy człowiek miał szanse funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy tworzyć przestrzeń dla ludzi z różnych środowisk, z różną niepełnosprawnością, ale także i dla ludzi zdrowych

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
0
6
0

.

9
0

Hanna S. (05-09-2019)

Wspólnym Szlakiem

8.80 zł
Małgorzata S. (15-03-2019)

Wspólnym Szlakiem

17.20 zł
Małgorzata K. (01-08-2019)

Wspólnym Szlakiem

12.40 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 43-360 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220

NIP: 5472193836

Tel./fax: 605834163

Adres e-mail: fundacja@wspolnymszlakiem.pl


Jak pomagamy?